The world is our playground

Om IBA

Föreningen bildades 2008 och har som syfte att sprida kunskap om genomförandet av IBA-godkända motorcykelresor i Sverige och bidra till bättre trafikkultur och trafiksäkerhet i motorcykelresande.

Utöver att informera om Iron Butt Associations verksamhet har IBA Sweden även fullmakt att godkänna och certifiera svenska motoristers IBA-körningar.

Från IBA Sweden kan du även få råd och tips inför din IBA-körning. Föreningen har även en målsättning att på sikt arrangera fortbildnings- och övningsträffar för medlemmar.

Vid starten av IBA Sweden fanns det 35 personer i Sverige som hade ett IBA-certifikat. Dessa godkändes som medlemmar i den nybildade föreningen Iron Butt Association Sweden. I september 2011 hade 159 svenska motorister genomfört en IBA-körning och IBA Sweden hade kontrollerat över 170 körningar. Antalet kvinnor som har kört eller åkt med som passagerare är 8. Några har åkt flera gånger.

En förutsättning för medlemskap i IBA Sweden är att du genomför en IBA-körning till exempel på 1000 miles (1609 km) inom 24 timmar. Körningen skall dokumenteras och godkänds enligt reglerna från den internationella föreningen Iron Butt Association.