The world is our playground

Regler för körningar som certifieras av Iron Butt Association Sweden.

Iron Butt handlar om säker långdistanskörning på motorcykel. Observera att säker alltid kommer före långdistanskörning.

COVID-19 finns fortfarande kvar. Även om just långdistanskörning på MC måste räknas som en av aktiviteterna med bäst social isolering, så är tankning, matpauser och framförallt vittneskontakten för att fylla i blanketten för start och mål, situationer som kan innebära risk för spridning av smitta.

Vi rekommenderar att körning, tankning och pauser ordnas så att man träffar så lite folk som möjligt. Förare som godkänts som MileEaters genom IBA Sweden kan istället för vittnespåskrifter använda Fotomoteoden. Fotometoden innebär att föraren vid START, VARJE HÖRNPUNKT och STOPP fotograferar HELA KVITTOT OCH sin MC's KILOMETERRÄKNARE på SAMMA BILD. Tid, plats och mätarställning måste vara helt läsbara på alla bilder. Man bör också ta ett stopp- och ett startfoto i samband med planerade längre pauser.

För saäsongen 2021 gäller, för att minimera risken för spridning av COVID-19, som ett tillfälligt undantag, att alla förare som normalt certifieras i Sverige kan använda Fotometoden istället för vittnespåskrifter. Detta gäller också dig som vill göra din första körning, och du som skulle kunna vara MileEater men ännu inte växlat upp till den nivån.

Endast korrekta fotografier accepteras som bevis på hörnpunkt och underlag för distansberäkning. Felaktiga bilder = tappad körsträcka. Den som kontrollerar kommer inte att trolla för att hitta saknad information. Blanketterna på länken nedan skall fortfarande fyllas i (utom kanske just vittnesdelarna). Och det är helt ok för dig som ändå vill, och till exempel hittar ett vittne inom familjen, att ändå göra som vanligt. Det kan vara enklare att hålla ordning på enbart kvittona längs körningen, än att komma ihåg att fotografera och få med alla detaljer på alla bilder. Valet är dit, liksom ansvaret.

Innan du påbörjar din körning, se till att du läst och förstått den information som finns i:

Regler/Rules från/from 10 april 2021

Blanketter

Exempel på körsträckor

Saddle Sore 1000
(SS1000)

Minst 1.000 US Miles (1.609km) under 1 dygn (24 tim.).

Saddle Sore 1600k
(SS1600K)

Minst 1.600 kilometer under 1 dygn (24 tim.).

Saddle Sore 2000K
(SS2000K)

Minst 2.000 kilometer under 1 dygn (24 tim.). Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste ha godkänd körning, SS1000 eller SS1600K

Saddle Sore 2000
(SS2000)

Minst 2.000 US-miles (3.218 km) under 2 dygn (48 tim.) Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste ha godkänd körning, SS1000 eller SS1600K

Saddle Sore 3000
(SS3000)

Minst 3.000 miles (4.827 km) under 3 dygn (72 h). Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste ha godkänd körning, SS1000 eller SS1600K.

Saddle Sore 5000 **
(SS5000)

Minst 5.000 miles (8045 km) under 5 dygn (120h). Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste ha godkänd körning, SS2000 eller BB1500 Gold.

Bun Burner 1500
(BB1500)

Minst 1.500 US-Miles (2.414km) under 1½ dygn (36tim.)

Bun Burner 2500K
(BB2500K)

Minst 2.500 kilometer under 1½ dygn (36 tim.)

Bun Burner 1500 Gold ** ***
(BBG1500)

Minst 1.500 US-Miles (2.414km) Under 1 dygn (24 tim.). Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste ha godkänd körning, SS1000 eller SS1600K.

Bun Burner 2500K Gold ** ***
(BBG2500)

Minst 2.500 kilometer under 1 dygn (24 tim.). Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste ha godkänd körning, SS1000 eller SS1600K

Bun Burner 3000 Gold ** ***
(BBG3000)

Minst 3000 US-Miles (4.827 km) under 2 dygn (48 tim.). Enbart för IBA-medlemmar som redan innan har en godkänd KVALIFICERAD körning BB1500 Gold eller BB2500K.

Anmärkning **

Varje dygn måste dokumenteras separat. Observera att körningar markerade med KVALIFICERAD har hårdare regler för vittnen som vidimerar start och avslutning av turen!

Anmärkning ***

Denna körning får inte köras i sin helhet inom de nordiska länderna.

Svenska IBA-Körningar

Mälaren runt, runt, runt och runt igen
(MRRR)

Minst 1.600 kilometer (SS1600K) under 1 dygn(24 tim.). Med fasta hörnpunkter, perfekt instegs körning.

SS2000 Sverige

Även känd som Ystad - Haparanda - Ystad, under 2 dygn (48 tim.) Med fasta hörnpunkter och sträckning.