The world is our playground

Granskning och certifiering återupptas

Du som är symptomfri och tar hänsyn till separering även när du stannat med din MC, kan nu börja damma av planerna för i sommar.

I och med att Folkhälsomyndigheten (FHM) lättar på restriktionerna för resande inom Sverige har styrelsen för IBA SE kommit fram till att det är möjligt att börja granska körningar igen. Vi väljer att börja med detta omgående.

Anledningen är enkel: Vi vill se säker långdistanskörning. Inte en Le Mans-start på ett klockslag där alla kanske inte ligger rätt i sin planering eller uppladdning. Vi avdramatiserar starten genom att meddela att den redan ägt rum.

Varsågod att köra när det passar.

Men, saker och ting kan ändra sig fort!

FHM kan komma med nya regler, viruset kan få förnyad spridning när garden släpps ner. Vi kan alltså med mycket kort varsel tvingas stänga fönstret som står på glänt just nu. Styrelsens aktuella bedömning aviseras här på hemsidan, med ytterligare info t.ex. på forumet och på vår Facebooksida. Håll dig uppdaterad när du planerar och checka in här innan du börjar din körning!

Följande gäller från och med denna publicering:
* IBA Sweden certifierar körningar endast av svenska medborgare boendes i Sverige.
* Körningarna skall i sin helhet hållas inom Sverige. Körningar över landsgräns accepteras ej.
Dessa begränsningar beror både på att FHM fortfarande avråder från resor utomlands och att grannländernas gränser till viss del är stängda. Nytt besked i denna fråga är aviserat till 15/7. IBA Sweden återkommer till frågan om gränsöverskridande körningar när sådan information finns.

Rekommendationer:
* Kör snyggt och säkert! Detta gäller alltid, men kanske lite extra just nu. Att belasta sjukvården är onödigt, och att utsätta sig för utökad smittorisk inne i sjukvården är onödigare ändå.
* Iakttag fortsatt försiktighet vad gäller möjlig smittspridning. Håll avstånd till andra människor, visa hänsyn i kontakten med omgivningen.
* Har du planerat en körning, kör. Och var uppmärksam på att om smittläget åter förvärras så kan granskningarna behöva stängas igen.
* Har du redan mer än en körning, se då till att gå med i Mileeater-programmet! På så vis får du tillträde till "fotometoden" där du inte längre behöver ha start- respektive målvittne, och därför heller inte behöver ha någon onödig kontakt med andra individer.
* För dig som behöver ha utomstående som vittne till din första körning gäller det att närma sig människor på ett respektfullt sätt, och bli inte förvånad om du möter mer motstånd att engagera sig än vanligt. Kom också ihåg att nära, kära och livspartners fungerar utmärkt som start- eller målvittne.