The world is our playground

Regler för körningar som certifieras av Iron Butt Association Sweden

Iron Butt handlar om säker långdistanskörning på motorcykel. Observera att säker alltid kommer före långdistanskörning.

Restriktionerna som under säsongerna 2020-21 motiverats av COVID-19 är nu borttagna. Detta innebär att certifiering enligt Fotometoden återigen är reserverad för IronButts som redan har ett par körningar med sig och antagits som Mile Eater. Övriga använder den vanliga metoden med Vittnesblanketter. Se reglerna på länken nedan (sidan 5) för beskrivning.

För Fotometoden gäller att endast fotografier som är tydligt läsbara och innehåller all nödvändig information accepteras som bevis på hörnpunkt och underlag för distansberäkning. 

Felaktiga bilder = tappad körsträcka. Den som kontrollerar kommer inte att trolla för att hitta saknad information.

Fotografierna skall samlas i en .pdf-fil som går att skriva ut i A4-format (t.ex. genom att sätta in bilderna som en presentation eller rapport (ppt eller .doc, och sedan exportera till PDF). Det ska också framgå vem det är och vilken certifiering som söks. Blanketterna på länken nedan skall fortfarande fyllas i (utom kanske just vittnesdelarna). Och det är helt ok för dig som ändå vill, och till exempel hittar ett vittne inom familjen, att ändå göra som vanligt. Det kan vara enklare att hålla ordning på enbart kvittona längs körningen, än att komma ihåg att fotografera och få med alla detaljer på alla bilder. Valet är ditt, liksom ansvaret.

Inte så svårt

Verkar inte så svårt, eller hur? Den lilla proceduren att hantera vid varje kvittostopp är din egen möjlighet till självskattning. När du upptäcker att det är svårt, att skriva i loggboken, eller ordna med fotografier, då är det dags att fundera över om det är en bra idé att köra vidare. Trötthet är en risk.

Innan du påbörjar din körning, se till att du läst och förstått den information som finns i:

Regler från 30 januari 2022 (English rules at pages 19-24)Blanketter/Forms

Viktiga punkter

Första och sista kvittot är alltid bensinkvitto. Däremellan kan kvitton avse något annat, måste dock vara maskinskrivna, med tydligt angiven tid och plats.

Vittnesmetoden är att utöver bensinkvitton också ha ett/två vittnen vid både start och avslutning. Däremellan notera mätarställningarna på lämpligt sätt, och fylla i loggboken.

Fotometoden är att första kvittot, sista kvittot och alla kvitton under hela körningen fotograferas tillsammans med mätarställningen. Tydligt och läsbart. Förarens ansvar.

Exempel på körsträckor

Saddle Sore 1000
(SS1000)

Minst 1.000 US Miles (1.609km) under 1 dygn (24 tim.). Öppen för alla. Din första körning.

Saddle Sore 1600k
(SS1600K)

Minst 1.600 kilometer under 1 dygn (24 tim.). Öppen för alla. Din första körning (om du hellre räkna kilometer än miles – eller saknar dom där sista…)

Saddle Sore 2000K
(SS2000K)

Minst 2.000 kilometer under 1 dygn (24 tim.). Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste innan start ha minst en godkänd körning.

Saddle Sore 2000
(SS2000)

Minst 2.000 US-miles (3.218 km) under 2 dygn (48 tim.) Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste ha minst en godkänd körning.

Saddle Sore 3000
(SS3000, AVANCERAD)

Minst 3.000 miles (4.827 km) under 3 dygn (72 h). Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste ha minst en godkänd körning.

Saddle Sore 4/5/6/7000 osv… **
(SS4/5/6/7000, AVANCERADE)

Minst tex 5.000 miles (8045 km) under 5 dygn (120h). (eller 4000 miles på 4 dygn, eller 6000 miles… ja du fattar…) Enbart för IBA-medlemmar som innan godkänts på någon annan Avancerad körning.

Bun Burner 1500
(BB1500)

Minst 1.500 US-Miles (2.414km) under 1½ dygn (36 tim). Enbart för IBA-medlemmar som innan start har Mile Eater-status.

Bun Burner 2500K
(BB2500K)

Minst 2.500 kilometer under 1½ dygn (36 tim). Enbart för IBA-medlemmar som innan start har Mile Eater-status.

Bun Burner 1500 Gold ** ***
(BBG1500, AVANCERAD)

Minst 1.500 US-Miles (2.414km) Under 1 dygn (24 tim.). Enbart för IBA-medlemmar som innan start har Mile Eater-status.

Bun Burner 2500K Gold ** ***
(BBG2500, AVANCERAD)

Minst 2.500 kilometer under 1 dygn (24 tim.). Enbart för IBA-medlemmar som innan start har Mile Eater-status.

Bun Burner 3000 Gold ** ***
(BBG3000, AVANCERAD)

Minst 3000 US-Miles (4.827 km) under 2 dygn (48 tim.). Enbart för IBA-medlemmar som redan innan har en godkänd körning BB1500 Gold.

Anmärkning **
Varje dygn måste dokumenteras separat. Observera att körningar markerade med AVANCERAD har hårdare regler för vittnen som vidimerar start och avslutning av turen!

Anmärkning ***
Denna körning får inte köras i sin helhet inom de nordiska länderna.

Svenska IBA-Körningar

Mälaren runt, runt, runt och runt igen (MRRR)

Minst 1.600 kilometer (SS1600K) under 1 dygn(24 tim.). Med fasta hörnpunkter, perfekt instegs körning. Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste innan start ha minst en godkänd körning.

SS2000 Sverige

Även känd som Ystad – Haparanda – Ystad, under 2 dygn (48 tim.) Med fasta hörnpunkter och sträckning. Enbart för IBA-medlemmar d.v.s. föraren måste innan start ha minst en godkänd körning.